Ji bo ku merasimê fêm bikin û bijîn

Beşa Duyem: Xizmetên ayînî an xizmetên îlahî (mana wê - nirxa wê - kirina wê)

مدخل إن الخدمة الإلهية ونعني بها مجموعة الطقوس والصلوات والخدم الليتورجية تؤلف إطار الحياة الليتورجية. هدفها أن تحمل إلينا وإلى

Beşa Duyem: Xizmetên ayînî an xizmetên îlahî (mana wê - nirxa wê - kirina wê) bêtir bixwînin"

ckbKurdish
Scroll to Top