Тайната на миропомазването

Но вие приехте помазанието от Светия и всички приехте знание” (1 Йоан 2:20). Едно от тайнствата, пряко свързани с кръщението, е тайнството миропомазване. […]

Тайната на миропомазването Прочетете още "