Ипостас на Светия Дух

Еманацията на Светия Дух

Това изследване изисква от читателя да има духовен мир, чистота на сърцето и умствена бдителност, за да може чрез молитва и медитация да достигне до нейните дълбоки мисли. Въведение: […]

Еманацията на Светия Дух Прочетете още "

Божествеността и личността на Светия Дух в Библията

Въведение: Трудно ни е да говорим за Светия Дух или да се опитаме да опишем тази тайна, чието име не знаем

Божествеността и личността на Светия Дух в Библията Прочетете още "

Петдесетница – идването на Светия Дух

Петдесетница в Стария завет Думата „Петдесетница“ в еврейския календар се отнася до празника, който евреите празнували петдесет дни след Пасхата.

Петдесетница – идването на Светия Дух Прочетете още "

Исус Христос и Светият Дух

Евангелията постоянно показват, че Светият Дух придружава Исус Христос, въплътеното Божие Слово, през целия му земен живот, т.е.

Исус Христос и Светият Дух Прочетете още "

Светият Дух в Стария завет

Свети Кирил Александрийски (+ 444), в известното си тълкуване на Евангелието от Йоан, пита за стиха, който казва: „И нямаше вече дух, защото

Светият Дух в Стария завет Прочетете още "

Еманацията на Светия Дух

„И когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене“ (Йоан 15:26)

Еманацията на Светия Дух Прочетете още "

Божествеността на Светия Дух

Първите християни разбрали, че Светият Дух, който слязъл върху учениците в деня на Петдесетница, ги накарал да прогласят възкресението на Христос и да кръстят повярвалите в Исус.

Божествеността на Светия Дух Прочетете още "

bg_BGBulgarian
Превъртете до върха